top of page

Věděli jste, že ...

Aktualizováno: 31. 10. 2023

mozek nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce?


Všechny informace jsou předávány prostřednictvím emocí. V našich emocích jsou obsaženy veškeré informace, kterými srdce sděluje mozku a tělesným orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje. Elektrické a magnetické pole našeho srdce je tvořeno nejen našimi emocemi, ale je dáno silou našich přesvědčení, v něž pevně věříme a podle kterých se vyvíjí náš život. To vše se znovu objevuje jako informace v energii vysílané naším srdcem a předává se dál nejen našemu mozku a našim orgánům, ale také směrem ven, do světa. Ozvěnu této prastaré pravdy: "je to přání jeho srdce", "přát si z celého srdce" či "mluvit řečí srdce" můžeme nalézt rovněž v mnoha kulturách. Naše srdce je prostředníkem, který přeměňuje veškerá naše přesvědčení a pocity na elektrické a magnetické kmitání a vlny. Tyto elektromagnetické vlny nejsou omezeny jen na naše tělo, ale dosahují daleko do našeho okolí a reagují se vším, co nás obklopuje. Naše srdce překládá všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy do vlastní řeči – kódované řeči kmitání a vln – a tu pak vysílá. Naše přesvědčení jsou prostřednictvím elektrických a magnetických vln, které naše srdce vysílá, v interakci s okolním fyzickým světem.


Jak veliká je vysílaná energie, ukázaly výzkumy v Institutu HeartMath: Elektrická síla srdečního signálu (EKG) je až 60x silnější než elektrický signál mozku (EEG). Magnetické pole srdce je dokonce 5000x silnější než pole mozku. Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem. Proč je důležité to vědět? Jednoduše proto, že díky tomu pochopíme, proč se některá přání vyplní zcela lehce, zatímco jiná se v našem životě neprojeví, i když jsme na jejich realizaci vynaložili spoustu úsilí a vizualizovali jsme si je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Říkáme–li si stále afirmace nebo vytváříme-li si obrazy před naším vnitřním zrakem, aniž bychom byli o vyplnění našeho přání pocitově přesvědčeni, vysílá elektromagnetické vlny jen náš mozek, zatímco vlastní centrum pocitů – srdce – vyzařuje do světa naše skutečné přesvědčení, tvořené většinou pochybnostmi a strachy, a to s 5000x větší silou. Důsledky, které z toho plynou, máme jako na dlani: V našem životě se může skutečně splnit pouze to, čemu věříme z celého srdce. Pokud jsme smutní, deprimovaní nebo se cítíme na dně, můžeme si přát, co chceme a síla neutěšených emocí vyzařovaná srdcem bude mnohem silnější než přání vysílané rozumem.


Srdcem můžeme změnit svět. Výrok, že víra hory přenáší, získává tímto hlubší a především vědecký rozměr. Magnetické a elektrické vlny, které vycházejí z našeho srdce, jsou tvořeny našimi pocity a přesvědčeními. Je jedno, jestli jsou tyto vlny pozitivní nebo negativní, jsou vysílány do světa nesmírnou silou. Srdce je prostředníkem, který naše přesvědčení převádí do kódové řeči vln a s obrovskou energií je vyzařuje. Neznamená to nic jiného, než že naše přesvědčení jsou vysílána směrem ven a podle zákona rezonance si hledají stejně kmitající energii. Stejné kvality se přitahují. Všechno, co s naší energií rezonuje, se uskutečňuje v našem životě.

Stručně řečeno: V našem životě se prostě realizují naše přesvědčení. Pro splnění našich přání je nejdůležitější, abychom:

Každé přání přenesli z roviny rozumu do oblasti srdce.

Byli o jejich splnění stále přesvědčeni.

Byli vždy šťastně naladěni.


Člověk se může mýlit dvěma způsoby. Může věřit něčemu, co není pravda, nebo se může bránit uvěřit tomu, co pravda je.
58 zobrazení

Comentarii

Evaluat(ă) cu 0 din 5 stele.
Încă nu există evaluări

Adaugă o evaluare
bottom of page